Welkom bij Fiets-Wielen.nl

Garantie

Garantie

Fiets-Wielen.nl is officieel dealer van alle door ons gevoerde merken en behandeld enkel garantieclaims van producten welke ook bij ons online of bij onze kantoorlocatie zijn gekocht.

Voor alle producten geld dat wij de fabrieksgarantie van het betreffende merk doorgeven, deze garantie geldt vanaf de datum van ontvangst van het product door u.

Een garantie aanmelden
Fiets-Wielen.nl is onderdeel van het bedrijf Rat Bikes en behandelt enkel garanties van producten die bij ons zijn gekocht. Is dit het geval en wilt u aanspraak maken op de garantie dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

Stap 1
- Controleer aan de hand van de voorwaarden voor garantie of u aan de voorwaarden voldoet. Indien dat naar uw mening zo is stuur ons dan een e-mail op het volgende adres: garanties@fiets-wielen.nl.

Vermeld in uw e-mail
* Uw naam, adres en woonplaatsgegevens.
* De aankoopdatum en het ordernummer van uw originele bestelling indien u deze heeft (dit versneld het proces)
* De producten van uw bestelling welke u voor garantie in aanmerking wilt laten komen.
* Een omschrijving van het defect
* De oorzaak van het defect indien bekend
* Indien mogelijk een aantal foto's (niet noodzakelijk maar kan helpen om de beoordeling te versnellen)

Op basis hiervan ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie. Indien het product inderdaad bij ons is aangeschaft en u aan de garantievoorwaarden voldoet dan ontvangen wij graag het product om de garantie af te kunnen handelen. Dit wil nog niet zeggen dat deze ook toegekend wordt.

Stap 2
- Download en print ons garantieformulier uit dat u hier kunt vinden. Vul het formulier volledig in en sluit een kopie hiervan in bij de retourzending. U kunt uw product kosteloos bij ons afgeven of het gefrankeerd naar ons toesturen. Hiervoor kunt u het volgende adres gebruiken.

Rat Bikes / Fiets-Wielen.nl
T.a.v. Garanties
Dovenetelstraat 25d
3053 JD Rotterdam

De kosten voor de zending zijn voor uw rekening, zorg dus voor voldoende frankering. Wij nemen geen ongefrankeerde zendingen aan!

Belangrijk: Sluit altijd een ingevuld garantieformulier in.

Stap 3
Zodra wij uitsluitsel hebben over uw garantieclaim informeren wij u en wij sturen u het product kosteloos op of u kunt deze bij ons afhalen.

Voorwaarden garanties
1. Wij geven de fabrieksgarantie aan u door. Op basis van deze garantiebepalingen wordt de garantie beoordeeld. Onze eigen aanvullende garantiebepalingen kunt u vinden als artikel 16 en 17 in onze algemene voorwaarden.